Guide Livssyfte och Livsmission

Jag har alltid vetat att jag har ett liv med mening och syfte. Men många gånger när jag tittar tillbaka blev jag imponerad av de många saker jag gjorde som inte stämde överens med vad jag verkligen trodde och ville, vid några ögonblick i mitt liv fanns det inget samband mellan mina handlingar och mina sanna målen.

Lite efter lite och mer och mer började jag lyssna på mina guider och kunde hitta min sanna mission på ett underbart sätt.

Låt mig hjälpa dig att vakna, dina änglar och väsen av ljus hjälper dig att hitta svar på de frågor du alltid har haft. Du kommer att klargöra var du befinner dig nu och vart du vill åka, varför du är här och du hittar klarhet på din väg och i de viktigaste aspekterna av ditt liv.

Jag ställer frågorna du behöver för att ha förtroende, vi kommer att analysera dina övertygelser, familj-, utbildnings- och kultur-idéer tillsammans; detta kan bestämma hur du känner dig och hur du uppfattar dig själv i ditt livsprojekt, i din mission.

Du kommer att börja leva i koherens och begripa verben Vara och Tänka på rätt sätt. Du kommer att ta din egen kraft, skapa dina egna möjligheter. Kom ihåg “När du ändrar dig, allt förändras.”

Låt mig åtfölja dig i den här processen med hjälp av dina guider och gudomligheten, ditt ursprung.

Kontakta oss, boka en tid i bokningskalendern.